Obsluha klientů

Virtualni-terminal-pro-vyvolavaci-system-fronta.png
Virtualni-terminal-pro-vyvolavaci-system-odlozeni.png
Virtualni-terminal-pro-vyvolavaci-system-text.png
Virtualni-terminal-pro-vyvolavaci-system-zprava.png

Virtuální terminál je softwarová aplikace, která je pomocí interní LAN sítě propojena s řídícím PC vyvolávacího systému. QPTV se spouští na pracovní stanici každého pracovníka, který poskytuje určitou službu. Pomocí tohoto terminálu si referenti vyvolají jednotlivé klienty k přepážce.


Katalogový_list_(QPTV)
prepazkovy-terminal-vyvolavaciho-systemu-QPT7-1.png

QPT7 je terminál pro vyvolávací systém poskytující všechny potřebné funkce pro odbavení klientů. Kromě standardního vyvolání dalšího klienta v řadě umožňuje vyvolání libovolného klienta z fronty, přeposlání klienta na jinou přepážku nebo službu a opakované vyvolání. Terminál QPT7 dále umožňuje odložení klienta zpět do fronty s možností určení času odložení, po jehož uplynutí bude možné ho znovu vyvolat. 

Terminál QPT7 pro vyvolávací systém zobrazuje obsluze základní informace. Mezi ně patří pořadové číslo klienta, název služby, na kterou byl vyvolán, čas odbavení a čas čekání. Dále je možné zobrazit další doplňkové informace, které klient vyplnil, například telefonní číslo. Dle nastavení vyvolávacího systému lze na terminálu nastavit služby, které bude přepážka obsluhovat.

Terminál je napájen prostřednictvím  PoE a komunikace je řešena standardně připojením do LAN sítě.