Vyvolávací a zobrazovací systémy ve spojení s webovým rezervačním systémem jsou efektivním nástrojem pro všechny instituce, kam přichází větší množství klientů. Možnost zarezervovat si dopředu termín návštěvy a následně přidělení pořadí systémem na místě zvyšují komfort čekajících klientů (odpadá nutnost hlídat si frontu). Flexibilní možnosti nastavení umožňují upravit systém podle individuálních potřeb zákazníka. Tyto vyvolávací systémy jsou velmi flexibilní, stavebnicově a intuitivně řešené tak, aby dokázaly přehledně informovat klienta o tom, kdy a kam má přijít k obsluze a k odbavení. To splňují již základní vstupní mini-systémy (IVM a DPTRONIK). V případě potřeby identifikace klienta a jeho nasměrování prostorem budovy, doporučujeme komfortní systém QTRONIK. Oba systémy lze jednoduše doplnit o digitální hodiny, kde kromě času lze zobrazit i datum a teplotu.


Soubory ke stažení


QTRONIK


Moderní produktová řada vyvolávacího systému, která nabízí množství hardwarových i softwarových řešení. Tento systém je velmi efektivní nástroj pro všechny instituce, kam přichází větší množství zákazníků/klientů, které je potřeba identifikovat a nasměrovat k odbavení. Hlavní součástí systému QTRONIK je KIOSEK (QVL) s výdejnou lístků, příslušné halové a přepážkové displeje (QDH a QDP), řízené ovládacím programem (QTronik) s možností doplňkových modulů. Flexibilní možnosti nastavení umožňují upravit vyvolávací systém dle individuálních potřeb každého zákazníka.

Soubory ke stažení


Vstupní mini-systémy


Tyto vyvolávací systémy jsou vhodné tam, kde stačí zákazníka/klienta informovat o stavu přepážky, zda-li je otevřená a služby poskytuje nebo zavřená, zda-li je volná nebo obsazená. Tyto systémy jsou autonomní a nepracují s konkrétním pořadím jako systémy QTRONIK. Mají za úkol především přehledně a jednoznačně informovat klienty o tom, zda mohou vstoupit do místnosti k odbavení nebo vyčkat.