Software

odbavovaci_systemy_pro_nakladni_vozidla_qtir_2.jpg

QTIR je moderní systém pro řízení odbavování přeprav ve výrobních podnicích, logistických centrech, skladech a dalších provozech s velkým pohybem nákladních vozidel. Celý systém odbavení je provozován na jedné databází a je ovladatelný přes webové rozhraní. QTIR je sestaven z dílčích modulů, které jsou navzájem provázány a jako celek umožňují efektivně plánovat, řídit a evidovat pohyby nákladních vozidel v areálech podniků. Systém lze nastavit s ohledem na vaši firemní Group policy tak, aby jednotliví uživatelé měli přístup jen do vyhrazených modulů nebo skupin modulů.
QTIR je softwarově i hardwarově rozšiřitelný a lze jej provozovat v široké škále jazyků.

Na QTIR.cz najdete ukázku aplikace s vytvářením takzvaných časových oken (Time Slot Control). Zjistěte jak funguje registrace v Yard management system QTIR.

Hlavními kroky v systému odbavení jsou tyto:
 • Plánování odbavení
 • Registrace přeprav
 • Vyvolání 
 • Odbavení
 • Kontrola vozidel
 • Monitoring průchodů systémem odbavení
 • Přehledy a reporty

odbavovaci_systemy_pro_nakladni_vozidla_registrace_skladnik2.png

Jako součást odbavovacích systémů pro nákladní vozidla je tento modul je určen přímo pro pracovníky, kteří vozidla odbavují. Jednotlivé fáze odbavení jsou spojeny s naváděním vozidla (pomocí venkovních displejů a SMS zpráv řidičům). To pracovníkům poskytuje úsporu času při komunikaci s řidiči. Systém navíc automaticky eviduje přesnou dobu odbavení (od okamžiku vyvolání přepravy po ukončení odbavení). Ve výsledku modul celkově zefektivní práci a minimalizuje dobu strávenou na místě odbavení. 

 

Modul nabízí: 
 • Okamžitý přehled o čekajících vozidlech.
 • Přesnou evidenci doby odbavení

 

Umožňuje:
 • Ovládání odbavovacích míst (uzavření/otevření platformy)
 • Vyvolávání přeprav k odbavení
 • Snadné navádění vozidel k místu odbavení (pomocí displejů a SMS zpráv)
 • Přeposílání přeprav na jiná odbavovací místa

odbavovaci_systemy_pro_nakladni_vozidla_registrace2.jpg
odbavovaci_systemy_pro_nakladni_vozidla_registrace3.jpg
odbavovaci_systemy_pro_nakladni_vozidla_registrace4.jpg

Modul umožňuje řidiči nákladního vozidla po příjezdu k areálu snadno zaregistrovat přepravu do odbavovacího systému a tím připravit vozidlo k odbavení.

Registraci vozidla lze provést na KIOSKU s dotykovou obrazovkou (případně prostřednictvím pracovníka spedice). Zadávají se volitelně konfigurované údaje jako např. registrační značka, kontaktní údaje řidiče, číslo přepravy, nákladového listu apod. Texty v jednotlivých krocích registrace se mohou zobrazovat v široké škále jazyků. Registrace vozidel na KIOSKU tak poskytuje úsporu času při komunikaci s řidiči.

Po zadání údajů do systému se tiskne lístek s pořadovým číslem a vozidlo je připraveno k odbavení.


centralni_aplikace_adresar.jpg
centralni_aplikace_monitoring.jpg
centralni_aplikace_odbaveni.jpg
centralni_aplikace_planovani.jpg
centralni_aplikace_stanoviste.jpg
centralni_aplikace_uzivatele.jpg

Centrální aplikace je webová aplikace, která umožňuje nejen správu a nastavení celého odbavovacího systému QTIR, ale také umožňuje přepravy přímo odbavovat. 


Monitoring poskytuje aktuální přehled o odbavovaných vozidlech a jednotlivých fázích odbavení. O mimořádných situacích vyžadujících pozornost obsluhy informují Notifikace.


Logistika umožňuje zadávání a detailní plánování přeprav. Zajišťuje např. rezervace jednotlivých ramp na konkrétní termíny pro konkrétní přepravy tak, aby byly rampy optimálně vytížené a nedošlo k nežádoucímu křížení více přeprav na jedné rampě. Přehledy lze zobrazit grafickou formou, která umožňuje rychlou orientaci a identifikaci problémových míst. Kompletní historii odbavených přeprav poskytuje Historie.


Adresář může obsahovat údaje řidičů, SPZ vozidel a údaje partnerských společností (dopravců, klientů). Tato data jsou opakovaně součástí jednotlivých přeprav a možnost je načíst z adresáře šetří pracovníkům v logistice čas při zakládání nových přeprav do plánování.


Modul odbavení umožňuje odbavovat vozidla z jednoho místa, pomocí webového prohlížeče bez nutnosti instalovat do počítače pracovníka sofistikované aplikace vyžadující velký výpočetní výkon. Obsluha modulu je jednoduchá a intuitivní. Navíc lze konkrétní rampy přiřadit konkrétním pracovníkům.


Modul Stanoviště umožňuje obsluhovat jednotlivá stanoviště v areálu opět bez nutnosti instalovat speciální software, či hardware. Pracovníci si mohou na jednotlivých stanovištích přepravy vyvolávat, pracovat s nimi a posílat je dále v průchodu odbavovacím systémem. Stanoviště s registrací přeprav umožní pracovníkovi registrovat vozidlo, které přijelo k areálu a čeká na pokyn k odbavení. Stanoviště s předodjezdovou kontrolou může případně zajišťovat vážení vozidel apod.   


Nastavení poskytuje přehled a nastavení uživatelů a jejich práv k jednotlivým modulům, rampám, stanovištím, přepravám, adresářům, apod.