17.06. 2021

V nově vybudovaném výrobním areálu společnosti KLAUS Timber jsme zprovoznili Odbavovací a vyvolávací systém QTIR. Vyvolávací systém jsme pro zákazníka vyvinuli a upravili tak, aby přinesl úsporu prostředků a času, automatizoval a zefektivnil jednotlivé kroky expedice výrobků a minimalizoval nadbytečnou interakci mezi řidiči nákladních vozidel a pracovníky expedice. Systém QTIR se tak stal nedílnou součástí automatizovaného řízení expedice. 

 

Detail projektu

Vyvolávací systém QTIR nepřetržitě získává z interního systému zákazníka informace o avizovaných přepravách. Při vjezdu do areálu Dvorec jsou pomocí kamery s načítáním a záznamem snímány RZ všech přijíždějících vozidel. Vozidla jsou do areálu vpuštěna na základě identifikace vozidla dle RZ a ověření oprávněnosti vjezdu v centrálním systému QTIR. Řidiči kamionů externích přepravců registrují svou přepravu na venkovním samoobslužném kiosku pomocí dotykové obrazovky. Informace o registrovaných přepravách okamžitě získávají manipulanti na halách a pomocí tabletu s aplikací QTIR vyvolávají jednotlivé přepravy k odbavení na konkrétní odbavovací rampy. Vyvolávání probíhá pomocí SMS zprávy, která je odeslaná na mobilní telefon řidiče kamionu. Průjezd přes hlavní bránu je automatizován. Pro případnou další komunikaci řidiče s velínem je instalován interkom. Manipulanti na odbavovacích rampách přepravy pomocí tabletu s aplikací QTIR nejen odbavují, ale zároveň mohou přepravy registrovat. Během odbavení jsou tabletem pořizovány fotografie z procesu nakládky. Snímky jsou po odbavení odeslány do centrální databáze. Manipulantům tak odpadá nutnost opustit rampu kvůli předání snímků. Při odbavení mají manipulanti v tabletu k dispozici nákladové listy, podle kterých nakládají zboží na kamiony.

Odjezd vozidel z areálu je opět automatizován, závora je otevřena na základě načtení RZ.