Software

Rozšiřující modul spedice slouží k registraci vozidel do fronty a jejich následnému vyvolání na konkrétní rampě. Klient se pomocí tohoto modulu registruje do fronty zadání SPZ vozidla, případně dalších údajů. Obsluha klienty pomocí modulu vyvolává ke konkrétním rampám, kde probíhá odbavení.