Stravovací systémy

S jídelním systémem Vám chceme nabídnout kvalitní řešení výdeje a objednávání stravy. Při vývoji byl kladen maximální důraz na příjemnou obsluhu a pohodlí uživatele. Systém stravy je velmi přehledný a pro zaměstnance či studenty vyhovující.

Stravovací systém zabezpečuje služby pro provoz hromadného stravování. Systém pokrývá problematiku zajištění distribuce stravy včetně vyúčtování stravy mezi jídelnou a podniky nebo školy, jejichž zaměstnanci či studenti se v jídelně stravují. Systém zároveň vytváří podklady pro vyúčtování odebrané stravy s ohledem na pravidla dotování pro zaměstnance ve mzdách. Použitím stravovacího systému zabráníte čerpání neoprávněných příspěvků zaměstnavatele na stravu a také zjednodušíte objednání a výdej stravy strávníkům.

   

 

Režimy provozu:
 • Objednávkový režim - strávníci objednávají stravu na libovolnou dobu předem ( nejčastěji na 14 dní ).
 • Výdejový, pokladní režim - strávník si vybere z aktuálně nabízených jídel, popř. doplňkového zboží a bezhotovostně uhradí u pokladny svým ID (identifikační kartou, tagem, čipem), z které je odečten kredit vydaného jídla
 • Kombinovaný režim - vařená jídla je nutné objednávat a odběr je možné rozšířit o doplňkové zboží, které se odečte u pokladny.
 • Soubory ke stažení:
JÍDELNA umožňuje:
 • Zjednodušení, urychlení a maximální zpřesnění objednávek a jejich výdeje.
 • Objednávání a výdej stravy, případně bezhotovostní úhradu. U pokladny jsou využívány ID identifikační karty, tagy nebo čipy.
 • Objednávky je možné realizovat z libovolného místa přes webovou aplikaci nebo pomocí libovolného počítače v rámci podnikového intranetu. Dále je možné využití objednávkového KIOSKU s dotykovou obrazovku.
 • Při výdeji stravy je objednané jídlo vždy kontrolně zobrazeno na displeji pro strávníka i pro výdejce, který výdej potvrzuje.
 • Přehlednou správu kreditů přidělených pracovníkům / studentům pro odběr stravy.
 • Správu jídelníčků a ceníku jídel pro jednu nebo více jídelen / výdejen.
 • Okamžitý přehled objednaných jídel a evidence odebraných obědů.
 • Evidence odebraného doplňkového zboží.
 • Sledování aktuálního stavu vydaných a zbývajících jídel.
 • Vytváří podklady pro mzdové účtárny na finanční vyrovnání za odebrané zboží formou srážek ze mzdy / kreditu.
 • Výstupy systému umožňují provádět kvalifikovaná rozhodnutí podle přesných a obsáhlých informací.