ADITUS

ADITUS

Software Aditus  je koncipován pro společnosti požadující základní a přehlednou evidenci docházky zaměstnanců. Při vývoji byl kladen důraz na jednoduché a intuitivní ovládání.

Aditus obsahuje tyto části:

  • modul docházky (denní a měsíční přehledy docházky zaměstnanců)
  • modul přístupu (evidence průchodů osob)
  • modul jídelna (objednání a výdej stravy)

Soubory ke stažení: