Kontrola strážní služby

Obchůzkový systém slouží k evidenci a kontrole strážní služby v hlídaném objektu. Jedná se o jednoduchý systém, který se skládá z několika částí : obchůzkového snímače, downloaderu, softwaru Guard, kontrolních bodů a osobních čipů. Každý strážný obdrží svůj osobní čip pro identifikaci. Po objektu se rozmístí kontrolní body na jednotlivých stanovištích, u kterých se musí strážný  při obchůzce identifikovat přiložením snímače ke kontrolnímu bodu. V softwaru Guard je nastavena definice jednotlivých pochůzek. Kontrolní body v systému mají přidělen jednoznačný název (například brána 1, zadní plot apod.) Údaje ze snímače se vyčítají pomocí downloaderu do PC. Maximální kapacita je 3 600 záznamů. Při detailní kontrole obchůzkové činnosti je možné v softwaru Guard vyhledávat obchůzky jednotlivých strážných. 

  • Soubory ke stažení: