Docházkové a přístupové systémy

Celý systém se skládá z jednoho nebo více hardwarových prvků „docházkových terminálů“. Na tomto terminálu provádí zaměstnanci evidenci příchodů a odchodů. Ty jsou zapisovány do databáze vyhodnocovacího softwaru, který je nastaven dle požadavků zaměstnavatele a v souladu se Zákoníkem práce eviduje a vypočítává odpracované hodiny zaměstnanců. Takto detailně zpracovaná docházka zaměstnanců usnadňuje a  slouží k výpočtu mzdy. Přístupové systémy je možné integrovat s docházkovým systémem. Jejich přínosem je zvýšení bezpečnosti objektu a kontrola pohybu osob po pracovišti. 

 • Soubory ke stažení:
Docházkové terminály

V naší nabídce jsou převážně docházkové terminály vlastní výroby, které třídíme podle použitého identifikačního média.

Více informací
Přístupové jednotky

Přístupové jednotky slouží pro řízení, kontrolu vstupu a pohybu zaměstnanců na pracovišti. 

Více informací
Příslušenství

Doplňkové zařízení, které je nutné opatřit pro funkci docházkového a přístupového systému.

Více informací
Obslužný software

Našim zákazníkům nabízíme dva vyhodnocovací softwary, které se  liší rozsahem a variabilitou. Jednoduchý a přehledný software Aditus nabízíme zákazníkům s menším počtem osob. Rozsáhlý a parametrizovatelný PowerKey 3.0 najde uplatnění u zaměstnavatelů s požadavkem na modulárnost a propojení s návaznými systémy.

Více informací
Docházkový systém svým uživatelům přináší několik přínosů:
 • Kompletní podklady pro výpočet mezd zaměstnanců - při správném nastavení vlastností systému, konkrétně pracovních plánů zaměstnanců.
 • Ze systému lze získat kompletní informace o odpracované době zaměstnance.
 • Systém může data elegantně exportovat rovnou do mzdového systému, díky tomu odpadá podstatná část administrativy spojená se zpracováním mzdového ohodnocení zaměstnanců.
 • Okamžitý přehled o přítomnosti, respektive o důvodu nepřítomnosti zaměstnanců.
 • Saldo pracovní doby - každý zaměstnanec si na vybraných terminálech může zobrazit aktuální stav odpracovaných hodin.
 • Kontrola problémových zaměstnanců - docházkový systém lze napojit na GMS bránu. Systém pak lze nastavit tak, že nadřízený pracovník obdrží textovou zprávu, například v situaci, kdy problémový zaměstnanec přijde pozdě. Umožňuje přesný přehled příchodů a odchodů.
 Další výhody našich docházkových systémů:
 • Český výrobce - systém komunikuje v češtině, je uzpůsoben pro mzdovou legislativu ČR, rychlý servis.
 • Flexibilita - stavebnicová koncepce systému a výběr z širokého množství komponentů vyhoví jak malým, tak i velkým firmám.
 • Kompatibilita - systém může být kdykoliv rozšířen o další jednotky.
 • Šetření mzdových prostředků - docházka je přesně rozklíčována, mzda se vyplácí za skutečně odvedenou práci.