Software

Hlavní řídící modul QWIN

Software, který umožňuje celý systém řídit, kofigurovat a sledovat. Podporuje databáze MSSQL, MySQL, ORACLE. Pracuje pod operačním systémem WIN 2000 a výše, XP, 7, 8. Neustále vytváří zálohy on-line, aby po náhlém výpadku proudu mohl systém pokračovat a klienti neztratili svá pořadí. Systém umožňuje přesnou a detailní konfiguraci jednotlivých přepážek, služeb v návaznosti na hardwarové periferie. Je možno jej doplnit, rozšířit o další softwarové moduly - níže uvedené.

Soubory ke stažení:

QSTAT

Rozšiřující modul QSTAT je aplikace, která poskytuje veškeré informace pro sledování vytíženosti jednotlivých přepážek, nabízených služeb a počtu klientů. Sleduje například minimální a maximální čas odbavení, čekání, počet klientů na přepážku nebo službu, různé časové intervaly apod. Pro vedoucí pracovníky je doporučován modul QTMONITOR, který umožňuje aktuální přehled vytíženosti přepážek.   

Soubory ke stažení:

Modul internetového objednávání QWEB

Rozšiřující modul QWEB je aplikace, která umožňuje klientům objednat se na přesný termín a čas pomocí internetu. Hlavní výhodou pro klienta je časová úspora, tzv. předem zvolený čas, kdy se dostaví do instituce k odbavení, je vyvolán s prioritou a nemusí čekat v pořadí. Doporučené moduly pro zvýšení komfortu a informovanosti klientů je modul QGSM.     

Soubory ke stažení: