Přístupové jednotky

Přístupové systémy slouží především k řízení a sledování pohybu zaměstnanců v daném objektu. Základním prvkem přístupového systému jsou přístupové jednotky, které dále dělíme na síťové a autonomní. Autonomní jednotky nacházejí uplatnění všude tam, kde dostačuje nižší míra bezpečnosti, tudíž není potřeba zpětná kontrola průchodů. Síťové jednotky jsou využívány v součinnosti s nadřazeným softwarem, ve kterém je možné komfortně nastavovat přístupová práva nejen pro jednotlivá střediska, ale i pro konkrétní zaměstnance. Síťové přístupové jednotky mají elektroniku s interní pamětí a mohou pracovat i v tzv. off-line režimu.

  • Soubory ke stažení:
Hlavní řídící

Jedná se o jednotky s interní pamětí, které jsou schopny ve spojení s externími snímači ovládat jedny nebo více dveří. Všechny řídící jednotky umožňují pracovat v on-line i off-line režimu. 

Více informací
Podružné

Jedná se o jednotky řady FX214... (Slave), která neobsahuje vlastní interní paměť, ale je podřízena hlavní řídící jednotce FX203 (Master).

Více informací
Autonomní

Autonomní přístupová jednotka A30P nabízí levné řešení pro zajištění zvýšení bezpečnosti.

Více informací