14.02. 2022

Zákazník z Lotyšska nás oslovil s požadavkem na navržení a zprovoznění vyvolávacího systému. Systém QTIR jsme navrhli podle potřeb klienta s důrazem na omezení osobního kontaktu mezi řidiči a pracovníky v areálu. Zaměřili jsme se především na jednoduchost systému z pohledu všech osob, které s ním budou pracovat.

 

Detail projektu

Auta přijedou před areál, kde zaparkují a řidič jde přepravu zaregistrovat. Registrace probíhá v budově vrátnice na samoobslužném kiosku. Pomocí dotykové obrazovky řidič vybere typ své přepravy, zadá požadované údaje a obdrží instrukci, aby vyčkal na vyzvání k vjezdu. Ihned po registraci jsou příslušní pracovníci informováni o čekající přepravě SMS zprávou. SMS zprávu vždy obdrží konkrétní pracovník, který má daný typ přepravy ve své kompetenci. Pracovník si přepravu vyvolá přes počítač nebo přes mobilní telefon a v tu chvíli se odešle řidiči SMS zpráva. Na displeji před areálem se zobrazí vyvolaná SPZ a číslo rampy.  Na vjezdu do areálu je instalovaná kamera se čtením a zápisem SPZ, vyvolaným přepravám je vjezd povolen. Po najetí vyvolané přepravy a načtení SPZ kamerou se automaticky otevře brána. Pracovníci během odbavení mohou pořizovat fotografie, které k jednotlivým přepravám uloží pro pozdější kontrolu. Po odbavení pracovník přepravu ukončí v programu v PC nebo v mobilním telefonu a přeprava odjíždí. Na výjezdu z areálu je opět kamera se čtením a zápisem SPZ, která ověří SPZ přepravy vyjíždějící z areálu. Řádně ukončená přeprava je puštěna z areálu skrz bránu, která se automaticky otevře.