22.07. 2020

Společnost realizuje vzdělávací projekt s názvem "Vzdělávání zaměstnanců Tetronik" reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013374, v rámci kterého je zvyšována odborná kvalifikace zaměstnanců.

Logo OPZ

Vzdělávání zaměstnanců Tetronik